Kulturlandskap

Hvordan kan fremtidens byer tåle store nedbørmengder? Eksperter tester ut ulike løsninger i sandkassen.

Fra NIBIO

Stadig færre av de tradisjonelle slåttemarkene blir tatt vare på. Forskere mener vi kan lære mye av bønder før i tiden. 

Fra NIBIO

Hvorfor ikke la naturen ta over, la de konkurransedyktige artene få vokse fritt og slutte å kjempe mot naturtilstanden?

Økt turisme og klimaendringer bryter ned unike kulturminner på Svalbard i stor fart. Nå vil forskere ta i bruk droner for å overvåke øygruppas kulturminner.