Kultur

Ny forskning viser at hunden din ikke bare kan forstå måten du sier ting på. Den kan også forstå selve ordene. Oppdagelsen gir ny innsikt i kommunikasjon mellom menneske og hund samt vår felles fortid, sier forsker.

Forskere finner spor av psykiske lidelser i språket til deltakere i nettfora.

Han var en av verdens mest kjente forskere og er i forskerkretser mest kjent for å blande relativitetsteori og kvantemekanikk. Men noen nobelpris vant han aldri.

Brukerne klumper seg sammen rundt noen nyhetskilder. Sosiale medier kan gi oss et snevert bilde av virkeligheten, mener forskere.

Fra NTNU
Nett-TV:

I middelalderen var de norske kirkene dekorert med tepper som fortalte bibelhistorien omtrent som en tegneserie. Høylandsteppet er det eneste som har overlevd tidens tann.