Kriminalitet

Bare bilder av natur var nok til å redusere vold på avdelingen, ifølge en amerikansk undersøkelse.

Når man vil forebygge gjengbråk, er boksing og pusteøvelser veien frem. Internasjonal ekspert fremhever program i Danmark som det beste han har sett til å få folk ut av gjengmiljøet.

Betjentene har mulighet til å gjøre opp mindre straffbare handlinger på stedet. Da er de ofte opptatt av lovovertrederen skal lære av sine feil.