Kriminalitet

Flere saker der politiet har opptrådt kritikkverdig, blir ikke tatt alvorlig av politilederne, ifølge forsker.

En betydelig andel eldre opplever at en av deres nærmeste er voldelig. Få snakker med andre om det. 

Folk med innvandrerbakgrunn blir oftere siktet for kriminalitet enn nordmenn flest. Overrepresentasjonen har gått betydelig ned, men flatet ut etter 2010.