Krig og fred

Det er trolig for sent å presse Nord-Korea til å gi avkall på sine atomvåpen, mener forsker Stein Tønnesson. 

Forskeren forteller:

Det er få ting som skaper mer frykt enn usynlige virus som sprer sykdom og død til uskyldige mennesker.