Forekomsten av kreft blant barn har økt de siste tiårene, men deler av økningen kan skyldes at man har blitt flinkere til å påvise kreft i helsevesenet, ifølge FN.

FN: Bedre diagnosemetoder kan forklare økte krefttall hos barn

Tallet på krefttilfeller hos barn har økt med 13 prosent globalt, viser statistikken. Årsaken kan være at man har blitt flinkere til å påvise kreft, tror FN.

12.4 2017 08:22

Økningen gjelder perioden fra 1980 til 2010.

Blant én million barn under 15, var det i gjennomsnitt 140 barn som hadde kreft i perioden 2000-2010, ifølge FN-tilknyttede International Agency for Research on Cancer (IARC). Det er 15 prosent mer enn i perioden 1980–1990. Deler av økningen, når man sammenligner med perioden 1980-1990, kan skyldes at man har blitt flinkere til å oppdage kreft blant barn, eller at kreften oppdages tidligere, påpeker IARC.

Data samlet inn for mer enn 300 000 krefttilfeller, viser at leukemi utgjør nesten en tredel av krefttilfellene blant barn. Svulster i sentralnervesystemet hadde den nest høyeste forekomsten, med rundt 20 prosent, mens 12 prosent var lymfekreft.

IARC forsøker i sin rapport ikke å slå fast hvor mye av økningen i kreftforekomsten blant barn som skyldes at man i helsevesenet har blitt dyktigere til å påvise kreft, og hvor mye som kan skyldes andre faktorer, som infeksjoner og forurensning.

Annonse

Emneord