Kreft

Nedgangen i antall dødsfall som skyldes tarmkreft i EU-landene er en suksesshistorie, mener europeiske forskere. Men i Norge er situasjonen annerledes.

Forskere er dypt uenige om hvorvidt et nytt legemiddel kan gjøre immunforsvaret i stand til å knekke en veldig aggressiv form for hjernekreft.

Professor Vessela Kristensen ved Universitetet i Oslo er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2018. Prisen er på 1 million kroner.

Forskere advarer om at stadig mer overvekt kan føre til mer kreft.

Forsøk på mus viser at en helt vanlig bakterie i huden lager stoffer som hindrer hudkreft etter UV-stråling.