Kreft

Fra NTNU

Hvilke celler dør og hvilke overlever når de blir behandlet med en spesiell type cellegift? Svaret kan gi kreftsyke en mer effektiv behandling med færre bivirkninger. 

Ett av ti tilfeller kunne vært unngått, mener danske forskere. 

40 prosent av pasientene med aggressiv non-Hodgkins lymfom var kreftfrie 15 måneder etter behandlingen.

Bryster med tett kjertelvev og mindre fettvev har betydelig høyere risiko for brystkreft. Likevel får ikke disse kvinnene mer oppfølging. Forskningen har kommet for kort, slår en ny doktorgrad fast.

Forskeren forteller:

Men kvinner med høg feittprosent rundt bukorgana døyr likevel oftare.