Nytt fra akademia

Vil forhindre populisme med mer utdanning

14.3 2017 10:38

zuleeg_550pxl.jpg

– Populisme betyr segregering, og vi må stå opp mot det. Liberale, progressive krefter må gjenlære politisk aktivisme, sier Fabian Zuleeg. Han kommer til Internasjonaliseringskonferansen 2017 for å snakke om Europas framtid.

Europa er inne i en vedvarende og uløst «polykrise», en krise på flere nivåer. Den aller beste medisinen er utdanning og internasjonalt utdanningssamarbeid, ifølge Fabian Zuleeg. 

Zuleeg er administrerende direktør og sjeføkonom i European Policy Center (EPC), en uavhengig tankesmie i Brussel, dedisert til å fremme europeisk integrasjon. Han kommer til Internasjonaliseringskonferansen 2017.

Trussel mot demokratiet

– Utviklingen Europa er inne i nå, utgjør en reell trussel mot våre nasjonale demokratier. Mye mer enn EU står på spill, mener Zuleeg.

– Sentrale europeiske verdier står på spill. Vi ser konturene av et mer regressivt og illiberalt Europa, mer nasjonalistisk og autoritært, mer proteksjonistisk, fremmedfiendtlig og intolerant.

– De store politiske konfliktene foregår ikke lenger i den tradisjonelle høyre/venstre-aksen. Nå er det snakk om forkjempere for liberalt demokrati mot populister og hvor sistnevnte jobber for mer lukkede og egoistiske samfunn, sier Zuleeg.

– Underliggende handler det om polarisering mellom de som frykter endringer på den ene siden, og de som omfavner endringer og tror de kan tjene på dem, på den andre. Populister er drevet av fremtidsfrykt.

Utdanning som motvekt

I en slik virkelighet er internasjonalt utdanningssamarbeid helt avgjørende, slik Zuleeg vurderer situasjonen.

– Først og fremst er utdanning i seg selv avgjørende. For det er en direkte sammenheng mellom utdanningsnivå og populisme. Om man lykkes med å utdanne bredere lag av befolkningen, blir det mindre sannsynlig at populismen slår rot, sier Zuleeg.

– Så må vi også sørge for at de som vokser opp i dag, skjønner hvilke verdier Europa er bygget på, og at disse verdiene nå må forsvares. I så måte finnes det ingen bedre metode enn å la unge få engasjere seg direkte i internasjonalt utdanningssamarbeid, mener Zuleeg.

Annonse