Hoder, rygger og annet fiskeavskjær som i dag brukes til dyrefôr, kan bli mer lønnsomt å bruke som kosttilskudd, om bare man blir kvitt fiskesmaken. Matforskerne er på saken. (Foto: Nofima)
Hoder, rygger og annet fiskeavskjær som i dag brukes til dyrefôr, kan bli mer lønnsomt å bruke som kosttilskudd, om bare man blir kvitt fiskesmaken. Matforskerne er på saken. (Foto: Nofima)

Torskehoder kan bli verdifullt proteinpulver

I dag tørkes og selges mye av torskehodene til Nigeria, og mye går til fôr. Nå ser Nofima på andre muligheter for å utnytte restråstoffet fra fisk. Det er ingen tvil om at proteinpulver kan være betydelig mer lønnsomt enn dyrefôr, og betalingsviljen hos forbrukerne er stor.

– Et raskt nettsøk avslører at det i dette markedet i dag ikke er uvanlig med priser på over 400 kroner kiloen for ulike proteinpulver, sier forsker Audun Iversen, som er i gang med å se på hvor mye disse biproduktene kan være verdt.

– For produsentene er det selvsagt snakk om lavere priser, men dette viser litt av det verdiskapingspotensialet som ligger i restråstoffet, og som produsentene kan ta en større del av ved å ta vare på det, og utvikle nye produkter.

Proteinpulver er blitt et populært kosttilskudd. Det meste av det som er på markedet er gjerne produsert av myse, et biprodukt fra osteproduksjon. Ifølge forskerne er det ingenting i veien for at dette pulveret kan være fiskebasert.