Nytt fra akademia

Stor aktivitet i studentsatellittprogrammet

22.12 2012 05:00

Over 140 studenter fra NTNU, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Narvik har deltatt i det nasjonale studentsatellittprosjektet, hvor det er produsert over 4000 studiepoeng på bachelor, master og doktorgradsnivå, melder NAROM.

I 2007 ble Det nasjonale studentsatellittprogrammet, ANSAT, initiert. Programmet ble startet med økonomisk støtte fra Norsk Romsenter der NAROM i samarbeid med Andøya Rakettskytefelt (ARS) er administrativ ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Norske universiteter og høgskoler ble invitert til å delta i programmet ved å bygge tre studentsatellitter.

Studentsatellittprogrammet ønsker å stimulere til samarbeid mellom norske læreinstitusjoner seg i mellom og mot industri. Det er ønskelig å gi studenter muligheten til å få erfaring innen teamarbeid og praktisk erfaring. I tillegg skal programmet øke interessen for realfag og teknologiske fag, spesielt rettet mot elever i grunnskolen og videregående skole, for å sikre rekruttering til høyere utdanning.

Annonse