Nytt fra akademia

Skal jobbe tettere sammen om akuttmedisin

13.9 2017 12:29

akuttmedisinsk_dag_-_ute_ved_ambulanse.jpg

I alt deltar tolv sykepleiestudenter fra Nord universitet, sammen med fire ambulansefaglærlinger og fire turnuskandidater fra Helse Nord-Trøndelag.

De skal jobbe tett sammen hele livet, men vet lite om hverandre gjennom utdanningsløpet. Nytt samarbeid bringer nå leger, sykepleiere og ambulansearbeidere enda tettere sammen – langt tidligere.

– Vi arrangerer nå en akuttmedisinsk dag der turnuskandidater, ambulanselærlinger og sykepleiestudenter øver sammen, sier seniorkonsulent Lars Ove Reinaas ved Nord universitet og avdelingsoverlege Håkon Trønnes ved anestesiavdelingen på Sykehuset Levanger.

I nærmere et år har de jobbet intenst for å få brikkene på plass. Nå er de i mål med et tverrfaglig prosjekt de begge håper og tror er kommet for å bli.