Forskerne skal studere undervisning på flere ulike måter. Blant annet skal de gjøre videostudier av klasserom. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Forskerne skal studere undervisning på flere ulike måter. Blant annet skal de gjøre videostudier av klasserom. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skal forske på kvalitet i undervisning

Senteret Quality in Nordic Teaching (QUINT) vil bidra til ny innsikt i undervisning og læring ved å studere klasserom på tvers av de nordiske landene.

Teamet av utdanningsforskere som tildeles Nordic Centre of Excellence (NCoE) ledes av Professor Kirsti Klette ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning:

– Selv om mange internasjonalt snakker om «den nordiske skolen» som et homogent fenomen, antyder en rekke studier fra de ulike landene at det er store forskjeller, forteller senterlederen.

QUINT-senteret skal undersøke undervisning i de nordiske landene systematisk og sammenlignende ved hjelp av en rekke metodiske innganger:

– Det vil gi ny kunnskap om sammenhengene mellom lærernes undervisning og elevenes læring, sier Klette.