Nytt fra akademia

Skal forske på hvordan det moderne mennesket oppstod

6.7 2017 10:58

img_9581.jpg

Christopher Henshilwood med et foto fra utgravingen ved Blombos Cave, som strekker seg fra 72 000 til 100 000 år.

Christopher Henshilwood og de andre medlemmene av UiB sitt nyeste senter for fremragende forskning (SFF) vil de neste årene forske på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.

I mars 2017 ble det klart at Universitetet i Bergen fikk et nytt senter for fremragende forskning. Det har fått navnet Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE).

Tildelingen fra Norges forskningsråd går over ti år, og senteret har som mål å bringe sammen forskning fra en rekke fagfelt, for å si noe grunnleggende om det å være menneske.

SapienCE er satt sammen av forskere fra blant annet arkeologi, geologi og mikromorfologi, klimarekonstruksjon, datering, biologisk- og medisinsk psykologi, psykososial vitenskap, og samfunnsfag.

– De kommende årene kommer vi sammen til å gjøre store fremskritt når det gjelder å forstå vårt eget felles opphav, sier UiB-professor Christopher Henshilwood, som skal lede SapienCE.

Annonse