Skal forebygge fødselsdepresjon på nett

14.9 2017 09:19

szd0bb01.jpg

Gravide kvinner skal få hjelp via selvhjelpsprogrammer på nett.

– Nettbaserte programmer har like stor effekt som annen psykologisk behandling når det brukes i kombinasjon med veiledning av helsepersonell eller andre som er i samme situasjon, sier forsker Filip Drozd.


Forsker Filip Drozd. (Foto: RBUP)

Han jobber ved Spedbarnsnettverket i Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør. Sammen med flere andre forskere har han i en årrekke forsket på e-helse og spesialisert seg på hvordan nettbaserte programmer kan bli brukt til å forebygge og behandling psykiske lidelser.

De har sett spesielt på et web-basert selvhjelpsprogram som heter Mamma Mia. Her får både mor og far faglig veiledning og støtte på veien til å bli foreldre. Programmet følger den gravide fra svangerskapsuke 22 frem til barnet er seks måneder. Målet er at Mamma Mia skal forebygge fødselsdepresjon.

Forskerne ønsker nå å videreføre programmet og søker derfor midler til å lære opp jordmødre og helsesøstre slik at de kan bruke programmet som støtte i sitt arbeid med familier i svangerskaps- og barseltid.

Drozd og kollegaer har skrevet to bokkapitler om nettbaserte programmer for depresjon i boka «Web-Based Behavioral Therapies for Mental Disorders».