Nytt fra akademia

Senter for tverrfaglig medieforsking etablert

25.4 2014 05:00

bilde_None.jpg

Fra stiftelsesmøtet i Pilestredet 48.

Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) er nå en realitet.

Senterets formål skal være å fremme tverrfaglig forsking om medienes rolle og deres kulturelle, sosiale, politiske, teknologiske og økonomiske betingelser.

Tirsdag 22. april ble STM formelt etablert med egne vedtekter og et styre ledet av Arne H. Krumsvik.

Senteret hadde på etableringstidspunktet 19 medlemmer fra tre institutter ved Fakultet for samfunnsfag (SAM) og fem andre norske universiteter og høgskoler.

- Vi har som ambisjon å etablere et kraftsentrum for tverrfaglig medieforsking i Norge, sier STM-leder Arne H. Krumsvik.

Annonse