Nytt fra akademia

Regjeringen vil gi millioner til nytt havsenter

12.10 2017 14:39

sandberg_per_utenfor_framsenteret_okt17.jpg

Per Sandberg ønsker å bevilge fem millioner til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge fem millioner til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål. Senteret legges til Tromsø og Nofima skal ha sekretariatet.

– Vi er svært glade for at Regjeringen vil legge et slikt senter til Tromsø. Her blir det viktig at vi både øker kunnskapen om hav og arktiske spørsmål, og ikke minst utnytter den kunnskapen som allerede finnes blant samarbeidspartnerne. Dette skal bli et nav for all den kunnskapen som er i Norge innenfor dette området, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.

På en pressekonferanse i Tromsø sa fiskeriminister Per Sandberg (FrP) det slik:

– Senteret skal samle all den kunnskapen vi har i Norge og bruke den for å gi råd om riktige veivalg og strategier fremover. Denne regjeringen har bevilgingene til forskning. Den økte kunnskapen skal brukes til innovasjon og omstilling.
 

Annonse