Nytt fra akademia

Pris til Cecilie Schrøder for årets artikkel

6.11 2017 09:26

pris.png

Forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Anners Lerdal deler ut forskningsprisen til Cecilie P. Schrøder

Lovisenberg Diakonale Sykehus tildelte årets forskningspris til forsker og overlege, Cecilie Piene Schrøder for hennes vitenskapelige artikkel om skulderkirurgi. 

Komiteen som har vurdert de nominerte studiene konkluderte med at studien undersøkte en viktig problemstilling innen skulderkirurgi. Forskerne sammenliknet to tradisjonelle skulderoperasjoner med placebokirurgi for pasienter med skulderskade i en såkalt randomiserte kontrollstudie.

Alle deltagere i studien samtykket til å delta, og i ettertid har pasienter som ikke gjennomførte vanlig kirurgi blitt kontaktet av sykehuset. 

Studien ble publisert i mai 2017 og viser at en rekke pasienter kunne klart seg uten operasjon. Den viser hvor stor betydning placebo effekten har.