Nytt fra akademia

Norsk professor skal lede verdens største risikoorganisasjon

2.2 2017 12:41

professor_terje_aven.jpg

I desember i fjor tok professor Terje Aven over som leder for Society for Risk Analysis (SRA), verdens største og ledende organisasjonen innen risikofaget.

Professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger er valgt til leder for Society for Risk Analysis (SRA), verdens største og ledende organisasjonen innen risikofaget.

SRA dekker områdene risikoanalyse, risikokarakterisering, risikokommunikasjon, risikoopplevelse og risikostyring, og organisasjonen har flere tusen medlemmer over hele verden.

Avens visjon er at risikofaget blir fullt ut anerkjent som selvstendig disiplin, samt blir et fag på skoler og universiteter rundt om i verden. Han viser til at vi i Norge er kommet langt med egne professorater og studier på universitetsnivå, mens situasjonen i andre land, som USA, er annerledes.

– Risiko finnes ikke som eget fag, men er knyttet til andre fag, blant annet ingeniørfag, sosiologi og psykologi. Dette må vi gjøre noe med, sier han.

Han understreker at et løft for risikofaget er viktig for rekrutteringen av unge talenter, utviklingen av faget og for å kunne få økonomisk støtte til utviklingsprosjekter. Han jobber langsiktig for å løfte faget.

– Gjennombruddet kommer, men det kan ta tid. Faget må også styrkes vitenskapelig, sier Aven.

Annonse