Nytt fra akademia

Norges fiskerihøgskole satser mer på havbruk

12.4 2017 09:22

rognkjeks.jpg

Rognkjeks er allerede tatt i bruk som «rensefisk» for laks, men det trengs fortsatt mye forskning for å få den til å bli en effektiv lusespiser.

Det er tre utfordringer som havbruksnæringa selv uttrykker at det behøves økt kompetanse innenfor. Dette er kontroll med miljøutfordringer som lus og rømming, behovet for marine ingredienser til fôrproduksjon og økt fokus på fiskehelse og fiskevelferd.

Samtidig er forskning innen teknologi- og prosessutvikling viktig for fremtidig vekst.

– Vi ønsker oss både spesialister og medarbeidere med større bredde i sin fagsammensetning sier Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy.

Han påpeker også at produksjonsbiologi er et viktig fagområde. Forståelse av en arts biologi og hvordan denne skal ivaretas når teknologi møter biologi gjennom valg av ulike produksjonsmåter er helt nødvendig for vellykket drift.

Annonse