Årets NordForsk magasin inneholder blant annet intervjuer Norges forskningsråds nye direktør John-Arne Røttingen. skjermdump fra nordforsk.org
Årets NordForsk magasin inneholder blant annet intervjuer Norges forskningsråds nye direktør John-Arne Røttingen. skjermdump fra nordforsk.org

NordForsk magasin 2017 lansert

Årets NordForsk magasin inneholder blant annet intervjuer med NordForsks avtroppende direktør Gunnel Gustafsson og Norges forskningsråds nye direktør John-Arne Røttingen.

Magasinet presenterer nye og eksisterende prosjekter innenfor bioøkonomi, grønn vekst, nøytronforskning, helse, kjønnsforskning, samfunnssikkerhet, eScience og e-infrastruktur, samt samarbeid mellom Nordens statistikkbyråer.

Blant annet forteller Jørgen Brandt og Camilla Geels om hvordan deres prosjekt NordicWelfAir skal finne ut hvilken type luftforurensning som er mest helseskadelig.

Oliver Popov og Wouter Stol forklarer hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder å rettsforfølge kriminell aktivitet på det «mørke nettet», nærmere bestemt TOR (The Onion Router).

Agnete Vabø og Mikael Börjesson diskuterer om det finnes en nordisk modell for høyere utdannelse.