Nytt fra akademia

NIKU-forskere er gjesteredaktører for Journal of Urbanism

10.3 2017 14:59

development.jpg

 

Forskerne Joar Skrede og Grete Swensen fra  er gjesteredaktører for et spesialnummer av Journal of Urbanism og tar imot bidrag til vurdering. 

Spesialutgaven skal handle om forskning på sammenhenger og potensielle konflikter mellom urban transformasjon og urban kulturarv.

Mulige temaer kan være:

  • Bevaring av kulturhistoriske verdier i urbane vekstområder
  • Infill-arkitektur i historiske byområder
  • Case-studier av gode og/eller dårlige praksiser omhandlende kulturarv og fortetting
  • Bærekraftspørsmål (miljømessig, økonomisk, sosialt, kulturelt) med særlig vekt på kulturarvens rolle i bærekraftig byutvikling
  • Voksende byer, kulturarv og «resilience»
  • Fortetting og urban kulturarv: Offentlig deltakelse, styringsmodeller, involvering av interessenter og så videre.

Annonse