Nytt fra akademia

Millionstøtte til forskning på storbyer

9.2 2018 13:50

sissel_01_sb.jpg

Professor Sissel Hovik ved Institutt for offentlig administrasjon og ledelse på OsloMet leder prosjektet som nylig fikk pengestøtte fra Norges forskningsråd.

Forskningsprosjektet Democratic Urban Development in the Digital Age har fått åtte millioner kroner fra Forskningsrådets DEMOS-program. Prosjektet var ett av tre som nådde opp blant 22 søkere.

– Vi ønsker å finne ut i hvilken grad innbyggere bruker nye digitale kanaler som sosiale medier for å påvirke byutviklingsprosesser, forklarer professor Sissel Hovik ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Hun leder prosjektet som skal sammenligne byene Oslo, Madrid og Melbourne. Ved å sammenligne disse byene ønsker de å finne eksempler på beste praksis.

– Dessuten er det viktig å finne ut hvordan byenes politiske og administrative ledelse følger opp innspill fra innbyggerne, sier hun.

Annonse