Professor Sissel Hovik ved Institutt for offentlig administrasjon og ledelse på OsloMet leder prosjektet som nylig fikk pengestøtte fra Norges forskningsråd.  (Foto: Sonja Balci)
Professor Sissel Hovik ved Institutt for offentlig administrasjon og ledelse på OsloMet leder prosjektet som nylig fikk pengestøtte fra Norges forskningsråd. (Foto: Sonja Balci)

Millionstøtte til forskning på storbyer

Forskningsprosjektet Democratic Urban Development in the Digital Age har fått åtte millioner kroner fra Forskningsrådets DEMOS-program. Prosjektet var ett av tre som nådde opp blant 22 søkere.

– Vi ønsker å finne ut i hvilken grad innbyggere bruker nye digitale kanaler som sosiale medier for å påvirke byutviklingsprosesser, forklarer professor Sissel Hovik ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Hun leder prosjektet som skal sammenligne byene Oslo, Madrid og Melbourne. Ved å sammenligne disse byene ønsker de å finne eksempler på beste praksis.

– Dessuten er det viktig å finne ut hvordan byenes politiske og administrative ledelse følger opp innspill fra innbyggerne, sier hun.