Nytt fra akademia

Med nettbrett får forskere helt nye data

20.4 2017 10:30

colourbox23839574.jpg

Forskerne får muligheten til å analysere hvor lang tid barna benytter på hver de ulike oppgavene, om rekkefølgen på oppgavene påvirker besvarelsen og andre vurderinger underveis.

Forskere på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo ønsket en ny tilnærming når de skulle teste et ordlæringsverktøy. Til studien The vocabulary learning challenge ville de studere effekten av et digitalt læringsprogram blant 2. klassinger i sitt naturlige læringsmiljø, og analysere dataene i lovmessig sikre omgivelser, men med enkel tilgang. 

Dataene i studien kommer fra oppgaver barna løser i en app på nettbrett. Nettbrettene ble kjøpt inn av instituttet og appen ble utviklet i samarbeid med UiOs egen EngageLab.

Universitetets senter for informasjonsteknologi satte opp nettbrettene på en slik måte at barna kun fikk tilgang til den spesialutviklede appen. Da kunne forskerne trygt gi nettbrettene til barna uten å bekymre seg for at de skulle bli distrahert eller drive med andre ting.