Nytt fra akademia

Mari Sundli Tveit fortsetter som rektor ved NMBU

10.3 2017 10:54

nmbu-044635.jpg

Mari Sundli Tveit.

– Jeg er glad for at jeg får mulighet til å lede universitetet i neste periode, og for å få fortsette det arbeidet vi har satt i gang. Jeg har urokkelig tro på NMBU, på fagmiljøene våre og det vi skal bidra med i årene som kommer, sier Mari Sundli Tveit.

Sundli Tveit er 42 år. Hun har en doktorgrad innen landskapsplanlegging fra NMBU og har tidligere blant annet vært prorektor for utdanning ved NMBU. Hun har en rekke eksterne verv, blant annet som styremedlem i den europeiske universitetsorganisasjonen European University Association.

– Sundli Tveit har gjort en meget god jobb som rektor ved NMBU siden universitetet ble opprettet i 2014, og et enstemmig styre ønsker at hun fortsetter i fire nye år, sier styreleder Siri Hatlen.

Styret ved NMBU har i møte 9. mars enstemmig vedtatt å ansette Mari Sundli Tveit som rektor for fire nye år.

NMBU ble opprettet i 2014, da tidligere Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ble fusjonert. Universitetet har 1700 ansatte og 5200 studenter. NMBUs visjon Kunnskap for livet uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

 

Annonse