Nytt fra akademia

Lyser ut penger til resistens-forskning

5.9 2017 14:36

colourbox12164078.jpg

Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser nå ut midler til forskning på antibiotikaresistens.

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser ut midler til forskning med følgende formål:

  1. Kartlegge resistens mot antimikrobielle midler i mikrober.
  2. Fremme kunnskap om årsaker til resistensutvikling i mikrober.
  3. Fremme kvaliteten på forebyggende tiltak mot utvikling og utbredelse av resistens.

NORM er et nasjonalt helseregister med sekretariat ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fagrådet vil spesielt oppfordre til samarbeid på tvers av spesialiteter og fagmiljøer og til forskning i kliniske avdelinger og i allmennpraksis. Fagrådet vil også prioritere forskning på bruk av antibiotika og forebyggende tiltak mot resistens, samt forskningsprosjekter i mindre fagmiljøer i ulike deler av landet.

Søknadsfrist er 1. oktober 2017.

Annonse