Nytt fra akademia

Jan-Eric Gustafsson ble æresdoktor ved Universitetet i Oslo

6.9 2017 15:41

dsc_7692.jpg

Jan-Eric Gustafsson ble kreert til æresdoktor 1. september.

Jan-Eric Gustafsson mottok den høytidelige tittelen æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for 2017.

Gustafsson var første leder og bygget opp forskningssenteret Centre for Educational Messurement (CEMO) fra bunnen av. CEMO er en del av Det utdanningsvitenskapelige fakultet og ble opprettet i 2013. 

Til daglig er Jan-Eric Gustafsson seniorprofessor ved Göteborgs universitet. Her har han blant annet forsket på individuelle forutsetninger for utdanning. Han har blant annet forsket på effekten utdannelse har på kunnskap og ferdigheter.

Etter å ha arbeidet og forsket både i Norge og Sverige, samt ledet et omfattende regjeringsoppnevnt utvalg i hjemlandet, ser han store likheter i skolesystemene.

Norge og Sverige har flere av de samme utfordringene når det gjelder skolen, så jeg har hatt mulighet til å bruke min forskning på tvers av landegrensene. Dette har inkludert blant annet rekruttering til læreryrket, lærerutdanningen og ressursbruk i skolen.

Annonse