Forskere skal se på sammenhenger mellom undervisningen i naturfag og hvordan elevene lærer og engasjerer seg i faget. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Forskere skal se på sammenhenger mellom undervisningen i naturfag og hvordan elevene lærer og engasjerer seg i faget. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Hvordan får vi gode naturfagstimer?

Hvordan underviser læreren og hvor strukturerte er timene? Knyttes kunnskap sammen med utforsking? Og hva engasjerer elevene; hva synes de er morsomt og spennende, og gjør de motivert for å jobbe med faget?

Alt dette har betydning for læring, og derfor er forskerne i prosjektet LISSI ved Universitetet i Oslo opptatt av å finne ut mer om hvordan det foregår i naturfagstimene rundt om i landet.

Over tre år skal forskerne følge 20 klasser på 4. trinn og 8. trinn, forteller prosjektets leder Marianne Ødegaard ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO.

– Ved å filme naturfagundervisning hvor det legges vekt på det som kalles utforskende arbeidsmåter, ønsker vi å finne svar på hvilken undervisning som gir gode prestasjoner samtidig som det skaper interesse og engasjement hos elevene, sier Ødegård.

Før timene plasserer forskerne kameraer som skal filme både hele klassen og grupper av elever. Videoene av undervisning skal så kobles med resultater fra tester, spørreskjemaer og intervjuer med elever, lærere og skoleledere.