Nytt fra akademia

Høgskolen i Sørøst-Norge søker om å bli universitet

3.3 2017 12:21

petter_aasen_j.jpg.jpeg

– Arbeidet med å innfri de norske kriteriene for universitetsstatus er resultat av nødvendig kvalitetsutvikling, sier rektor Petter Aasen.

Torsdag 2. mars sendte Høgskolen i Sørøst-Norge søknad til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) om å få status som universitet.

– I søknaden dokumenterer vi forhold knyttet til vår profil, strategi, organisering, kompetanse, utdannings- og forskningsvirksomhet og nasjonale og internasjonale posisjon. Søknaden skal svare på krav som nasjonale forskrifter stiller til universitetsakkreditering, sier rektor Petter Aasen.

HSN har arbeidet med søknaden siden institusjonen ble etablert 1.1.2016. Det har hele tiden vært et mål at den nye institusjonen skal kunne bli akkreditert som universitet.