Her er biologistudenter tilknyttet Senter for Fremragende Utdanning, bioCEED. (Foto: Eivind Senneset / Universitetet i Bergen)
Her er biologistudenter tilknyttet Senter for Fremragende Utdanning, bioCEED. (Foto: Eivind Senneset / Universitetet i Bergen)

Her skal de forske på bærekraftig hav

Det nye senteret skal hete Centre for Sustainable Global Ocean Governance and Research og er tilknyttet Universitetet i Bergen. Målet er å gjøre det enklere for forskere å gi vitenskapelig råd til myndigheter og internasjonale organer.

– Gjennom etableringen av dette senteret vil UiB bidra til at norske myndigheter bringes direkte i kontakt med forskning og kunnskap som gjør at Norge kan være en sentral aktør internasjonalt i implementeringen av FNs bærekraftsmål, sier UiB-rektor Dag Rune Olsenog fortsetter:

– UiB viste senest gjennom vår deltakelse på FNs havkonferanse i juni i fjor at vi er opptatt av bærekraftig hav. På havkonferansen inngikk vi to forpliktende avtaler med internasjonale partnere. Ved å etablere dette senteret formaliserer vi initiativene fra den gang og vil gi råd direkte til norske myndigheter og internasjonale organer for å få gjennomført konkrete bærekraftstiltak som er basert på forskning fra alle UiBs fakulteter.