– Vi tror at mer samarbeid mellom helsesøstre og lærere kan gjøre det lettere for elever å komme gjennom utfordringer de står i, sier Unni Vere Midthassel, her sammen med resten av prosjektledelsen. F.v.: Karin Vaagland (NIFU), Martin Flatø (NIFU), Roger Andre Federici (NIFU), Arnfinn Helleve (FHI), Unni Vere Midthassel (NSLA) og Lars Edvin Bru (NSLA).  (Foto: Fredrik Dahle Vedholm)
– Vi tror at mer samarbeid mellom helsesøstre og lærere kan gjøre det lettere for elever å komme gjennom utfordringer de står i, sier Unni Vere Midthassel, her sammen med resten av prosjektledelsen. F.v.: Karin Vaagland (NIFU), Martin Flatø (NIFU), Roger Andre Federici (NIFU), Arnfinn Helleve (FHI), Unni Vere Midthassel (NSLA) og Lars Edvin Bru (NSLA). (Foto: Fredrik Dahle Vedholm)

Gir helsesøstre bedre læringsmiljø i skolen?

Som en del av et forskningsprosjekt får 14 kommuner mer midler til å bruke på helsesøstre i skolen. De skal arbeide med elever på 5. til 7. trinn. Helsesøstrene skal jobbe for å styrke læringsmiljøet.

I prosjektet skal skolen og skolehelsetjenesten samarbeide bredere og mer målrettet enn det de gjør i dag.

Hvordan vil det påvirke hvor mye elevene er borte fra skolen? Vil læringsmiljøet bli bedre? Og hvordan vil det påvirke læringsutbyttet? Det skal forskerne undersøke.

De skal også studere selve gjennomføringen av tiltaket. Målet med det er å bidra til effektiv innføring av liknende tiltak i kommuner.

Forskningsprosjektet heter Et lag rundt eleven: Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole.