Nytt fra akademia

Gir aktivitetsråd til personer med nevrologiske sykdommer

12.4 2018 13:07

nevronett-352x243.jpg

Forebyggende lavterskeltilbud er viktig for å hjelpe folk med egenmestring. Det kan den nye nettsiden nevronett.no bistå med.

Multippel sklerose, epilepsi, hjerneslag, hodeskader, ryggmargsskader og Parkinsons sykdom er eksempler på nevrologiske sykdommer og skader. Nevronett.no er en veiviser som skal være til hjelp i arbeidet med aktivitetstilbud til personer med slike tilstander.

Siden er utviklet for Omsorgsbiblioteket av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Helsedirektoratet.

– Det anslås at opp mot 150 000 personer i Norge har en nevrologisk skade eller sykdom, enten isolert eller som en del av en annen sykdom. Forebyggende lavterskeltilbud er viktig for å hjelpe folk med egenmestring og for å forhindre ytterligere funksjonssvikt, sier Helga Katharina Haug. Hun er seniorrådgiver i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

– Kunnskap og innsikt i egen tilstand kan dessuten bidra til at folk i større grad av deltar i samfunnet. 

Annonse