Nytt fra akademia

Derfor lagde forskere denne kjempefisken

17.7 2017 11:36

laksen_ferdig_opptegnet_i_akeren_tdf_foto_emmanuel_lerbret_-_kopi.jpg

Laksen ferdig opptegnet i åkeren.

Under Tour de France-etappen søndag 16. juli, ble det vist helikopterbilder av en 273 meter lang laksetegning på bakken. 

Tegningen er et forsøk på å rette oppmerksomhet til arbeidet med å bevare den utrydningstruede atlantiske laksen som vandrer mer enn 1000 kilometer opp Loire-elven sør i Frankrike, skriver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Sentralt i dette arbeidet står professor Finn Weltzien ved NMBU. 

Weltzien leder EU-prosjektet IMPRESS som har som mål å redde utrydningstruede ville bestander av ferskvannsartene laks, ål og stør i Europa ved å forbedre kvaliteten på yngel som produseres og settes ut i elvene.

Loire-laksen er ikonisk i Frankrike og spesiell ved at den må vandre hele 1000 km fra havet og opp til sine gyteområder. På grunn av demninger, utsetting av predatorfisk som ikke hører hjemme der (som for eksempel maller), forurensning fra industri og landbruk og overfiske er laksen i Loire utrydningstruet. 

Annonse