Støle kommer fra stillingen som administrerende direktør i Møreforskning AS. (Foto: UiB)
Støle kommer fra stillingen som administrerende direktør i Møreforskning AS. (Foto: UiB)

Blir direktør i nytt forskningsselskap

Elisabeth Maråk Støle tilsatt som administrerende direktør for Forskningsselskapet SørVest AS. Selskapet består av Uni Research AS, CMR AS, Iris AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Støle kommer fra stillingen som administrerende direktør i Møreforskning AS. Hun er født i 1968, er utdannet økonom, har bred yrkeserfaring fra industri, næringsliv og forskning og er godt kjent med universitets- og høgskolesektoren. Hun har lang ledererfaring og en rekke styreverv i private og statlig eide selskaper.

– Med hennes internasjonale næringslivserfaring, herunder fra arbeid med fusjons- og integrasjonsprosesser, hennes kunnskap om UH sektoren og virkemiddelapparatet, og ikke minst hennes personlige egenskaper, mener styret hun er godt kvalifisert til oppgaven. Samfunnsengasjement, kunnskap om forskning, nettverk, organisasjons- og ledererfaring, er viktig når vi nå skal bygge et slagkraftig, stort institutt på Sør- og Vestlandet, og vi er svært glad for at hun har takket ja til stillingen, sier styreleder Hans Olav Lindal.