Kommunikasjon

Flest høytlønte barnefamilier i Oslo får billigere mat på bekostning av dem som er skeptiske til å avsløre forbruksvanene sine. Apper som gir rabatt, skaper nye forskjeller.

Desto oftere de fråtset i episoder, desto dårligere sov de.

Klarer du å legge den fra deg?