I fjor passerte for første gang CO2-konsentrasjonene det som forskere lenge har regnet som grensen for å nå togradersmålet – 400 deler CO2 per million del luft. Ved denne luftmålestasjonen i Ny-Ålesund ble det målt enda høyere verdier, bekrefter NILU overfor NTB.

CO2-nivåene konstant over ny terskel

Verdens klimagassutslipp passerte en ny symbolsk terskel i fjor med vedvarende CO2-konsentrasjoner på over 400 deler per million i atmosfæren.

24.10 2016 15:16

NILU bekrefter at verdiene er høyere over Svalbard.

CO2-nivåene har tidligere vært over 400 deler per million (parts per million, ppm) i enkelte måneder og på noen steder, men så høye konsentrasjoner har aldri før vært målt som et gjennomsnitt globalt, skriver FN-organet World Meteorological Organization (WMO) i en ny rapport.

– Det er anslått at 2016 blir det første året luftmålestasjonen Mauna Loa på Hawaii gjennom hele året vil måle CO2-konsentrasjoner over 400 ppm, og ikke gå under dette nivået på mange generasjoner, heter det i rapporten.

Høyere verdier på Svalbard

Hawaii-stasjonen inngår i et globalt nettverk av målestasjoner som overvåker klimagasstilstanden i atmosfæren. I Ny-Ålesund på Svalbard har Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for luftforskning (NILU) gjort tilsvarende målinger siden 1990. Målingene på Svalbard viser enda høyere CO2-verdier i atmosfæren.

– Vi ligger normalt over Hawaii og over det globale gjennomsnittet. Det er flere utslippskilder på den nordlige halvkule, så vi ligger 2-3 år foran. Det betyr at de norske målingene for 2015 er høyere enn det som er omtalt i WMO-rapporten, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre i NILU til NTB. Hun sender de offisielle tallene for fjoråret til Miljødirektoratet 1. november.

Togradersgrense

En CO2-konsentrasjon på 400 ppm har lenge vært sett på som grensen vi må holde oss innenfor for å ha mulighet til å nå togradersmålet for global oppvarming. Mengden av CO2 i atmosfæren har mye å si for det vi kaller klimasensitivitet.

– Det handler om hvor mye temperaturen øker når vi har en dobling av CO2 i atmosfæren. Det er stor usikkerhet rundt denne klimasensitiviteten. Men det er likevel veldig vanskelig for store deler av forskningsmiljøene å forstå hvordan vi skal klare å unngå to graders oppvarming når vi nå er på 400 ppm, sier Cathrine Lund Myhre.

El Niño-effekt

Ifølge WMO-rapporten var CO2-konsentrasjonen i atmosfæren i 2015 44 prosent over de pre-industrielle nivåene. Effektene av værfenomenet El Niño har bidratt til at økningen fra 2014 til 2015 er større enn snittet det siste tiåret. Dette til tross for at de menneskeskapte CO2-utslippene ikke økte i fjor.

El Niño fenomenet oppstår uregelmessig mellom hvert andre til sjuende år og gir unormale værmønstre over store deler av verden. Den siste El Niño startet i 2015 og er den sterkeste siden 1950. Den har bidratt til at det i 16 måneder på rad er satt nye globale varmerekorder. 

Annonse

Klimagass-rapporten

* Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO) slår fast at mengden CO2 i atmosfæren for første gang ble målt til over 400 ppm (parts per million) globalt i fjor.

* Det er en økning på 2,3 ppm fra 2014, og godt over gjennomsnittet for det siste tiåret.

* 400 ppm er ingen absolutt grense, men har lenge vært betraktet som maksimumstallet for hvor mye CO2 atmosfæren tåler dersom vi skal unngå global oppvarming på mer enn to grader innen århundreskiftet.

* Fra 1990 til 2015 har også strålingspåvirkningen (Radiative forcing) fra langlivede klimagassutslipp økt med 37 prosent.

(Kilde: WMO Greenhouse gas bulletin)

Emneord