Smogen henger tykk over Mexico by. Nå trykker medisinske tidsskrifter verden over en appell til politikerne om å ta klimagrep før det er for sent.
Smogen henger tykk over Mexico by. Nå trykker medisinske tidsskrifter verden over en appell til politikerne om å ta klimagrep før det er for sent.

Over 200 helse­tidsskrifter ber om politisk handling for å redde klimaet

Over 200 medisinske tidsskrifter har publisert en likelydende lederartikkel der de ber om krisetiltak for å redde klimaet og beskytte folks helse.

Det medisinske tidsskriftet som utgis av Britisk Medical Association, BMJ, skriver at det er første gang at så mange vitenskapelige tidsskrifter i fellesskap trykker samme uttalelse, en handling som viser alvoret i situasjonen.

Lederartikkelen publiseres som en opptakt til FNs hovedforsamling i september og klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november.

1,5 grader

– I forkant av disse avgjørende møtene ber vi, redaktører av helseskrifter verden over, om at det umiddelbart tas skritt for å holde den gjennomsnittlige temperaturøkningen under 1,5 grader, at ødeleggelsen av naturen stanses og at det iverksettes tiltak for å beskytte folkehelsen, heter det i artikkelen.

Redaktørene skriver at helsesituasjonen allerede er blitt dårligere på grunn av temperaturøkninger og ødeleggelse av natur. Dette er en utvikling som helseansvarlige har advart mot i flere tiår, heter det.

– Forskningen er entydig. En global økning på mer enn 1,5 grader over førindustrielt nivå og fortsatt tap av biologisk mangfold kan føre til katastrofale følger for folkehelsen og bli umulig å reversere.

Pandemien

I teksten heter det at verden naturlig nok er overveldet av kampen mot koronapandemien, men at politiske ledere ikke kan vente til den er over før de iverksetter rasket kutt i utslippene.

– Den største trusselen mot folkehelsen i verden er politiske lederes vedvarende mangel på handling som kan holde temperaturøkningen under 1,5 grader. Strakstiltak som omfatter alle sektorer i samfunnet, må settes i verk og vil gi oss alle en mer rettferdig og sunnere klode. Vi ber på det sterkeste ledere og regjeringer om å gjøre 2021 til året da verden omsider legger om kursen, heter det i lederartikkelen.

Den ble mandag publisert av blant andre The Lancet, BMJ, New England Journal of Medicine og The Chinese Science Bulletin.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS