Sjøabborene fikk dårligere luktesans da de levde med høyere CO2-nivåer. (Foto: Dr Cosima Porteus)
Sjøabborene fikk dårligere luktesans da de levde med høyere CO2-nivåer. (Foto: Dr Cosima Porteus)

Klimagass kan gi fisk dårligere luktesans

Framtidas økte nivåer av CO2 kan tukle med fiskenes evne til å finne mat, maker og gytesteder.

Publisert

Synet er ikke allverden å stole på under vann. Ikke mange meterene under overflaten begynner verden å mørkne. Og svabergene svinner snart når du svømmer utover.

Derfor er det knapt noen overraskelse at fisk er svært avhengige av andre sanser for å finne mat, fiender, hverandre og farvannene der de selv en gang ble klekket.

En av disse sansene er luktesansen.

Dermed er det grunn til en smule bekymring når en studie nå peker mot at stigende nivåer av CO2 kan svekke denne sansen hos fisker.

Endrer oppførsel

Ideen om at CO2-nivåene kan påvirke fisk er ikke ny. Tidligere forskning har vist at ulike fiskeslag ser ut til å endre oppførselen sin når mengden CO2 stiger mot nivåene som er forventet ved neste århundreskifte.

Mange har ment at effekten skyldes direkte påvirkning i hjernen, skriver Cosima Porteus og kollegaene i siste utgave av tidsskriftet Nature Climate Change.

Men nå kommer forskergruppa med egne resultater som peker mot at også luktesansen til fiskene blir påvirket av CO2-nivåene.

To mekanismer

Havabbor som ble utsatt for kronisk høye nivåer av CO2, var mye mindre følsomme overfor lukten av rovfisk, konkluderer forskerne.

Dette tyder på at CO2 påvirker adferden til fisken igjennom to ulike mekanismer – både direkte i hjernen og igjennom luktesansen, skriver de. Og det betyr i sin tur at fisken må endre begge mekanismene for å takle framtidige endringer i CO2-nivåene.

Dermed blir det også vanskeligere å spå hvor raskt og godt fisken klarer å tilpasse seg den raske økningen som forskerne forventer seg, skriver forskerne.

Referanse:

C. S. Porteus, P. C. Hubbard, T. M. Uren Webster, R. van Aerle, A. V. M. Canário, E. M. Santos & R. W. Wilson, Near-future CO2 levels impair the olfactory system of a marine fish, Nature Climate Change, juli 2018. Sammendrag.