Klima

Det vil bli langt mindre snø i nesten hele landet mot slutten av dette århundret, og framtidens påsketurist må høyere til fjells for å få snø under skiene.

Forskere har for første gang sett hva som skjer når et helt korallrev blir utsatt for den forsuringen som atmosfæren vil skape hvis vi ikke snart reduserer utslippene av CO2.

Bakgrunn:

Terje Berntsen omsetter natur til matematikk, noko han og andre klimaforskarar brukar det meste av tida si til.

Forskeren forteller:

Vår forskning viser at det har skjedd betydelige endringer i bunnfaunaen de siste tiårene i Sørfjorden, Byfjorden og Raunefjorden. Miljøendringene har skjedd gradvis og har ikke blitt fanget opp av tidligere undersøkelser.

Det oppstår identietskriser som ikke handler om etnisitet, nasjon eller religion, men som handler om at folk ikke kjenner igjen sine egne hjemsteder, ifølge Thomas Hylland Eriksen.