Klima

Klimagassutslippene har gått ned med 6 prosent siden toppåret 2007, ifølge SSB. Regjeringspartiene skryter av at avgiftspolitikken virker, men får refs av SV.

Permafrosten i Arktis smelter fortere enn noen gang tidligere, viser en ny rapport fra USAs føderale etat for hav- og atmosfæreforskning.

Maskinen kan bli en del av løsningen på verdens klimautfordringer, mener dansk forsker.

Det kommer trolig et større utbrudd fra vulkanen Agung på Bali, advarer myndighetene i Indonesia. Askeskyen kan påvirke jordens klima, ifølge eksperter.

Men da må vi kaste mindre mat og spise mindre kjøtt.