Klima

Det haster med å få på plass nye løsninger for å håndtere styrtregn i norske byer, mener forsker og landskapsarkitekt.

Utslippene av KFK-gassene har bare gått ned siden 1989, men nå har det dukket opp et nytt, ukjent utslipp.

Forskere har kartlagt den fulle drivhusgasskostnaden ved å dra på ferie, og tallene er mye høyere enn fryktet.

– Tilnærma all politikk gjev vinnarar og taparar. Men ein må bli meir bevisst på kven som taper og kven som vinn. Og kanskje må ein i større grad prøve å kompensere grupper som blir hardt ramma, foreslår forskar.

Et klimaforskningsprogram som har kostet NASA omkring 80 millioner kroner i året, er blitt avskaffet etter forslag fra president Donald Trump.