Kjønn og samfunn

Fra NTNU

Selv den mildeste formen for seksuell trakassering kan gi alvorlige følger for unge som utsettes for det. Jenter sliter mest.

Underbevisste holdninger til kvinner og menn påvirker design. Forsker Nina Lysbakken mener designere må bli klar over sin makt til å forme forestillinger om kjønn.