Kjernefysikk

fysikk

De små nøytrinoene, er beryktet for å kunne passere ubemerket gjennom alle materialer. Nå har forskere bygget en rekordliten detektor som kan fange dem opp når de treffer en atomkjerne.

I oktober varslet Institutt for energiteknikk (Ife) at reaktoren på Kjeller skulle midlertidig stenges for å spare kostnader. Men nå strømmer oppdragene inn og stengningen er droppet.

– Med gravitasjonsbølgene har vi fått en helt ny informasjonskilde til universet, sier astrofysiker Øystein Elgarøy.

I flere tiår har forskere fulgt de overlevende etter atombombene som rammet de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De langvarige strålingsskadene ga mindre helseskader enn fryktet.

Forsøkene på å gjenskape litt av sola på jorda har gått over alle forventninger, mener forskerne bak prosjektet.