Kjemi

Forskere har utviklet den hittil mest effektive teknikken for å konvertere CO2 til metanol.
Teknologi- og realfag er fortsatt mer eller mindre guttefag. Men noen jenter går mot strømmen. Nå inveteres de til å fortelle om hvorfor.
Nobelprisen i kjemi for 1969 gikk til nordmannen Odd Hassel for hans innsats for utviklingen og anvendelsen av konformasjonsbegrepet i kjemien. Påvisningen av at ett og samme organiske molekyl kan forekomme i flere romlige former, ga oss altså den første og hittil eneste helnorske Nobelpris i naturvitenskap.

Store mysterier i verdensrommet er løst ved hjelp av kvantekjemi. Nå står kreftmedisinene for tur.

Frosker skiftet kjønn på grunn av utbredt plantevernmiddel. Stoffet kan ha bidratt til nedgangen i verdens amfibiebestand.