Juridiske fag

– Det nye no er at middelklassen også må kjenne på dette. Fyrst når det blir ei plage for andre enn dei aller fattigaste, høyrer me om det, seier forskar.

Hva gjør du hvis en internasjonal organisasjon bryter menneskerettighetene dine? Er det mulig å saksøke FN eller EU?

Når staten driver treningssentre, leier ut parkeringsplasser eller åpner for at sykehjem kan drive catering, kan private bedrifter blir utkonkurrert. Da står staten i fare for å bryte EØS-reglene.