Juridiske fag

I klimasøksmålet ble økonomer kalt inn som eksperter. De skulle vurdere hvor mye oljeboringen ville koste samfunnet vårt. Men går det egentlig an å sette en prislapp på natur og miljø?

– Slike søksmål har vunne fram i andre land, seier forskar. Ho meiner me kan vente oss fleire slike søksmål i Noreg.

Selv om betjenter skal følge politiloven, har de også mulighet til å utøve skjønn. Men noen ganger lar betjentene lovbryteren slippe for billig unna, viser ny studie.