Juridiske fag

– Det gjør inntrykk å se at ekstremværet og oversvømmelsene som kommer av klimaendringer, fører til så stor skade og ødeleggelser, sier norsk havrettsforsker på omvisning i New York.

politihøgskolens forskningskonferanse

Politiet skal få permanent bevæpning på visse steder i landet, vedtok Stortinget denne uken. Men temperaturen var høy i bevæpningsdebatten på forskningskonferansen på Politihøgskolen fredag.

Fahsing får pris for å ha bidratt med anerkjent forskning og formidling som påvirker kvaliteten og effektiviteten i etterforskning av straffesaker, og som kan styrke rettsikkerheten og forebygge justisfeil, ifølge juryens begrunnelse.

Tre ganger så mange forbrukere klaget på inkassokrav i 2017 som i 2015. Men Forbrukerrådet vet ikke årsaken.