Jord og skog

Tradisjonsmat har fått nytt liv. Lokale produsenter gir oss opplevelser og fortellinger. 

Rester fra vill fisk og tang og tare kan være godt egnet i økologisk dyrking, mener forsker bak nytt prosjekt.

Hormoner kan spille en viktig rolle.

Fjoråret ble det store året for forskning på jod i Norge. Nå vet vi langt mer om nordmenns jodinntak. Men hva skal vi gjøre med det? 

B-vitaminene finnes stort sett i alle mat – men hvorfor er de så viktige?