Økt hjortebestand gir mindre dyr

Hjorten er i dag 15 – 20 prosent lettere enn den var i begynnelsen på 1990-tallet. Den er også blitt mindre produktiv, går det fram av en rapport.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har oppsummert over 20 års overvåking av elg, villrein og hjort i 17 overvåkingsregioner i Norge. I denne perioden har både bestanden og antallet dyr som skytes i hjortejakten økt sterkt.

I 1990 ble det felt 10 000 hjort. I 2010 ble det skutt nesten 40 000 dyr. I fjor var det for første gang siden 1990 en nedgang i antallet, til knapt 37 000 dyr.

Men dyrene som felles er mindre, og vektreduksjonen fører til redusert produktivitet hos de yngste og mest tallrike dyrene, sier Vebjørn Veiberg, forsker ved NINA.

Selv om hjorten «krymper» og dyra blir mindre produktive, viser overvåkingen også positive utviklingstrekk. I den siste femårsperioden er den skjeve kjønnsbalansen i ferd med å bedres, noe som gjenspeiles i flere og eldre bukker.

Hjorten finner seg også til rette i stadig flere områder av landet. (©NTB)

Powered by Labrador CMS