Internett

Ungdom er utsatt for et enormt kommersielt press, og gjennom selfies påvirker de hverandre til å kjøpe enda mer.

Fra NTNU

NTNU-forskere vil finne ut hvor mye bruken vår av sosiale medier avslører om våre politiske standpunkter.