Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Det står bra til med helsa til norske landdyr, fisk og skjell. Norske griser er blant de friskeste i verden, og andelen av Campylobacter-positive broilerflokker er redusert fra 7,7 prosent til 3,3 prosent de siste årene.
Skrapesyke hos sau er blitt møtt med krav om nedslakting av hele besetninger. Nå åpner imidlertid europeiske forskere for at en ny type skrapesyke kan behandles mer forsiktig, noe Norge har kjempet for i årevis.
Det er fortsatt lite antibiotikaresistens i Norge, men bakterier fra hud- og øreinfeksjoner hos hund er i overraskende stor grad motstandsdyktige mot antibiotika.
I en tid med stadig større press på tradisjonell landbruksproduksjon har mange sett etter alternative løsninger. Nå skal det fireårige forskningsprosjekt "Trygg mat" puste liv i småskala produksjon og gamle tradisjoner.
Krepsepest herjer i enkelte vassdrag i østlandsregionen, men nå har Veterinærinstituttet tatt i bruk en ny metode for å avsløre smitte. Det kan gi bedre beskyttelse enn før.