Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Gyrodactylus salaris er en av de største truslene mot norske laksebestander. Nå er det laget en modell som gir økt kunnskap om spredning av denne dødbringende parasitten.
Det finnes i dag en rekke forskjellige baser som inneholder data om helse og produksjon hos oppdrettsfisk. Nå skal disse kobles og gi et langt bedre bilde av sykdom, tap og helseproblemer i oppdrettsnæringen.
En ny metode avslører raskt og presist hvilke arter av den giftproduserende muggsoppen Fusarium en kornavling er angrepet av.
Bak oppdrettslaksen ligger det enorme mengder forskning. Skal vi nå utvikle en tilsvarende robust oppdrettstorsk, må vi få langt bedre kunnskap om hva som påvirker torskens helse.
Hva er E. coli? Hvordan blir vi syke av bakterien? Kan vi utrydde den? Her finner du det meste om bakterien som både er en velsignelse for kroppen vår og en trussel mot matsikkerheten.