Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Bakgrunn:Sjodogg eller tick-borne fever er en influensalignende sykdom som gir høy feber og symptomer i luftveiene hos sau og storfe.  
Bakgrunn:Skrapesjuke Nor98 er en atypisk form for skrapesjuke.  
Bakgrunn:  Flått er en gruppe blodsugende midder. Den viktigste arten i Norge heter skogflått (Ixodes ricinus).  
Bakgrunn:Skogflått ( Ixodes ricinus) er en blodsugende midd som gjerne tar et måltid hundeblod om den får sjansen.  
Bakgrunn:Veterinærinstituttet har spilt en sentral rolle internasjonalt i forhold til genmodifiserte organismer (GMO), både når det gjelder metodeutvikling, -validering, -standardisering og -bruk.