Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Avlusning av laks i brønnbåt har sine utfordringer. Å få til riktig konsentrasjon av legemidler viser seg å være en av disse.
Parasitten rød hønsemidd, som i verste fall kan gi salmonella, smitter mellom hønsegårdene og ikke fra villfuglpopulasjonene, som har vært en hypotese.
Stafylokokk-bakterienes evne til å danne biofilm kan ha betydning for hvor alvorlig jurbetennelse dyrene får.
Tidspunkt for telling av lakselus før og etter behandling kan gi store utslag for om en lusebehandling ansees som vellykket eller ikke.
En variant av en tuberkulosebakterie som aldri før er påvist i Norge funnet i et lakseoppdrettsanlegg på Vestlandet.