Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Hva er E. coli? Hvordan blir vi syke av bakterien? Kan vi utrydde den? Her finner du det meste om bakterien som både er en velsignelse for kroppen vår og en trussel mot matsikkerheten.
Bakgrunn:

Musepest (Nephropathia epidemica) smitter, som navnet indikerer, fra viltlevende smågnagere.

Bakgrunn:Trikiner (Trichinella) er parasitter (små rundormer) som forårsaker sykdommen trikinose.
Bakgrunn:Toksoplasmose (også kalt toxoplasmose) er en sykdom hos dyr og mennesker forårsaket av den encellede parasitten Toxoplasma gondii.
Bakgrunn:Sykdommen ringorm skyldes ingen orm, men er en soppinfeksjon i huden.