Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Stafylokokk-bakterienes evne til å danne biofilm kan ha betydning for hvor alvorlig jurbetennelse dyrene får.
Bakgrunn:Louping ill er en flåttbåren virussykdom som i første rekke rammer sau. Viruset kan også gi sykdom hos storfe, geit, gris og hest.  
Flavobakterier skaper store tap i fiskeoppdrett over hele verden. Forskere kartlegger nå bakterienes potensiale for sykdom og smitte for å utvikle gode vaksiner, rask diagnostikk og bedre bekjempelse.
Bakgrunn:Escherichia coli (E. coli) er bakterier som finnes normalt i tarmen hos mennesker og dyr.
Bakgrunn:Sykdommen infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er en alvorlig virusykdom hos laksefisk som forårsakes av et Rhabdovirus - Infeksiøs hematopoetisk nekrose virus (IHNV).